Tersine mühendislik (Reverse Engineering,RE) bir aygıtın, objenin veya sistemin; yapısının, işlevinin veya çalışmasının, çıkarımcı bir akıl yürütme analiziyle keşfedilmesi işlemidir. Makine veya mekanik alet, elektronik komponent, yazılım programı gibi olguların parçalarına ayrılması ve çalışma prensiplerinin detaylı şekilde analizini içerir.

     Diğer bir deyişle, şayet mühendisliği, bir ürünün veya sistemin ortaya çıkması aşamasındaki çalışmalar neticesinde TÜME VARIM olarak düşünürsek, tersine mühendislik, hali hazırda mevcut bir sistemin kaynaklarını keşfetmemizi sağlayacak olan TÜMDEN GELİM faaliyetlerinin adıdır.

Nokta Bulutundan Robot El Tasarımı

     Bu robot eli tasarlanırken ilk iş olarak 3D tarayıcı vasıtası ile insan eli formunun CAD ortamına, nokta bulutları halinde aktarıldığını ve diğer unsurların bu forma montaj çalışmaları ile eklendiğini görebiliyoruz.

Hızlı Prototipleme

     Bilgisayar destekli tasarım (CAD) daha popüler hale geldikçe, tersine mühendislik, 3D bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar destekli üretim (CAM), bilgisayar destekli mühendislik (CAE) ve diğer yazılımlarda kullanılmak üzere, varolan parçaların üç boyutlu sanal modellerinin yaratılması için kullanılabilir bir metod haline gelmiştir. Tersine mühendislik işlemi bir objenin ölçümünü ve ardından üç boyutlu model olarak oluşturulmasını içerir.Fiziksel objenin boyutları, koordinat ölçme makinesi (Coordinat measuring machine, CMM), üç boyutlu üçgenli lazer tarayıcılar, üç boyutlu yapısal ışık sayısallaştırıcılı tarayıcı veya bilgisayarlı tomografi gibi üç boyutlu tarama teknolojileri kullanılarak ölçülebilir. Genellikle bir nokta bulutu olarak temsil edilen Ölçülmüş veri kendi başına, topolojik bilgi eksikliği taşır ve bu yüzden sıklıkla, üçgen kaplı ağ veya bir CAD modeli gibi daha kullanışlı bir formata dönüştürülür. Imageware Rapidformveya Geomagic gibi uygulamalar nokta bulutlarını; 3D CAD, CAM, CAE gibi uygulamalarda veya görselleştirmede kullanılabilecek formatlara dönüştürür.

Model 3D Tarayıcı ile Taranır

Nokta Bulutu Şeklinde Taradığımız Model Yazılım Vasıtası ile Yüzeye Dönüştürülür

Prototip Hazır

 

 

Aşağıdaki videolarda örnek Tersine Mühendislik Uygulamalarını görebilirsiniz.

 

YouTube Preview Image

 

YouTube Preview Image

 

YouTube Preview Image