ANKA Mühendislik&Danışmanlık, üretim gücünüzü ve dolayısı ile işletmenizi daima ileriye taşıyacak  CAD/CAM  çözümleri ile hızınızı ve veriminizi arttırmayı hedef edinmiştir.

CAD-CAM Nedir ?

     CAD ( Computer Aided Design) / CAM ( Computer Aided Manufacturing)  bilgisayar destekli dizayn ve bilgisayar destekli imalat anlamına gelen terimlerdir. Dizayn ve üretimde bir takım fonksiyonları yerine getirmek için dijital bilgisayarların kullanılmasıyla ilgili bir teknolojidir.

     Bilgisayar destekli dizayn ( CAD ), mühendislik dizaynının ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, analizi ve modifikasyonu desteklemek için bilgisayar sistemlerinin kullanılması olarak tanımlanabilir. CAD sistemi, kullanılan bir donanım ( hardware ) yazılım ( software ) ve kullanıcı üçlüsünden oluşur.

Tekerlek ve Fren Sistemi Tasarımı

      CAD sistemini kullanmanın temel nedenleri şunlardır:

  1. Tasarımcının Üretkenliğini Arttırmak İçin: Bu, ürünün, alt montaj bileşenleri ve parçalarının tasavvur edilmesinde operatöre yardım ederek ve dizayndaki sentez, analiz ve döküm için gerekli zamanı kısaltarak sağlanır. Üretkenliğin gelişmesiyle sadece daha düşük dizayn maliyeti değil, aynı zamanda da daha kısa proje tamamlanma zamanı sağlanır.
  2. Dizayn Kalitesini Geliştirmek İçin: Bir CAD sistemi ile çalışmak, yapılan tasarımda daha çok alternatifin gözönüne alınması, düşünülen alternatiflerin hesaplarının yapılarak değişik durumlarda mühendislik analizleri yapabilme imkanı sağlayacaktır. Tüm bu çalışmalar sırasında hassasiyet dizayn hatalarını minimuma indirecektir. Ayrıca ortaya çıkan çizimlerde minimum çizim hataları yaratılacak böylelikle daha temiz ve standartlara uygun çizimler elde edilecektir.
  3. İmalat İçin Veri Tabanı Oluşturmak: Üretim için teknik dokümanların hazırlanması sırasında ürünün işlenebilmesi için gerekli olan datalar da gözönünde tutulacaktır. Bu datalar, ürünün geometrik boyutları, ürünün geometrisini oluşturan tanımlanmış temel elemanların neler olduğu, detayların nasıl birleştirileceği, detaylara ait malzeme bilgileri, mamulün işleneceği hammaddenin ölçüleri ( kaba malzeme ölçüleri ) vb. bilgilerdir. Bu bilgiler değişik formatlarda sistemden alınarak birbirinden farklı bir çok amaç için kullanılabilir.

 

Fotogerçekçi Kaplama ile Gerçek Görüntüler Elde Edebilirsiniz

 

     CAD Yazılımları ile tasarladığını tasarımlarınızla meydana gelen mekanizmalarınızı, bilgisayar ortamında çalıştırabilir ve karışılabileceğiniz muhtemel aksiliklerin önüne daha tasarım aşamasında iken geçebilirsiniz.

     Aşağıdaki videolarda tasarlanmış mekanizmaların animasyonlarını bulabilirsiniz :

 

     Bilgisayar destekli imalat ( CAM ), bir imalat tesisinin üretim kaynakları arasında oluşturulan bir bilgisayar etkileşim alanı vasıtasıyla tesisin faaliyetlerini ister direkt ister endirekt olarak planlaması, yönetimi ve kontrolü için bilgisayar sistemlerinin kullanımı olarak tanımlanabilir.

CNC Tezgahta İşlenen Parçanın Bilgisayar Animasyonu

     CAM teknolojisi sayesinde en karmaşık geometriler için bile bilgisayar ortamında hazırladığınız tasarımlarınız için kod üretebilir ve bu kodları gelişmiş CNC işleme tezgâhlarına göndererek dilediğiniz formun ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Parçayı Tezgaha Bağlamadan Önce Bilgisayarınızda İşleyin!

Aşağıdaki videolarda işleme örneklerini bulabilirsiniz :

MODEL ARAÇ İŞLEME

HEYKEL İŞLEME