Araç ve araç üstü yapılar üzerinde gerçekleştirilecek, sahip olunan teknik değerlerin değişmesine neden olacak olan tadilatların, ilgili yönetmelik (AİTM – Araçların İmâl, Tâdil ve Montajı Hakkında Yönetmelik) doğrultusunda yetkili mühendisler tarafından projelendirilmesi gerekmektedir.

     Sanayi Bakanlığı’nca yetkilendirilen, TSE ( Türk Standartları Enstitüsü) tarafından denetlenen, araçların imâl, tâdil ve montaj projelerinin tetkik ve tasdiği sürecinde “Seri İmalat /Seri Tadilat Tip Onay Belgesi”,”AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi” ve “Karayolu Uygunluk Belgesi” alacak araçlar gözetilmektedir.

     ANKA Mühendislik&Danışmanlık yetkili mühendis ve teknikerleri, araç projelendirme konusunda da danışmanlık ve hizmetleri ile yanınızda olmaktan onur duyacaktır.

 

Makine Mühendisleri Odası Asgari Fiyat Çizelgesi – 2014
- Makine Mühendisleri Odası tarafından belirlenen asgari fiyatlardır. Projenin niteliğine ve niceliğine bağlı olarak değilşiklik göstermekte olduğundan TEKLİF İSTEYİNİZ.

Fiyatlara KDV dahil DEĞİL, TSE harcı DAHİLDİR.